Privacy & Algemene voorwaarden

Privacy

1. Wanneer gebruiken en verwerken we persoonlijke gegevens?
We weten dat je waakt over je persoonlijke gegevens. Gegevensbescherming is belangrijk voor ons en het heeft een hoge prioriteit, we voldoen aan het verzamelen, verwerken en strikt gebruiken van gegevens volgens de wettelijke bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telemediawet. In principe kun je onze website bezoeken zonder opgaaf van persoonlijke gegevens. In sommige gevallen hebben we informatie van je nodig, zoals:

• Bij het bestellen
• Wanneer je contact met ons opneemt
• Het gebruik van het beschermd gebied van de “klant”
• Aanmelden / afmelden voor de nieuwsbrief
• Affiliate programma
• Groothandels programma

Je gegevens helpt ons bij het verbeteren van je individuele winkelervaring bij ons. Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om bestellingen te verwerken, goederen te leveren voor het verwerken van betalingen en misbruik van onze website te voorkomen en je te informeren over bestellingen, producten, diensten en aanbiedingen.

Om gemakkelijk en sneller dan per post te communiceren willen wij graag je e-mail adres hebben. Natuurlijk, gebruiken wij deze alleen voor reclamedoeleinden als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

2. Wat doen we met je persoonlijke gegevens?
De persoonlijke gegevens welke we opslaan zijn in de eerste plaats bedoeld voor optimale prestaties en we geven ze voor dit doel aan andere bedrijven. Een voorbeeld zou in dit verband de overdracht van gegevens naar de leverancier (zoals PostNL,DHL, TNT, enz.), die je goederen levert of levering van informatie die verband houden onze partner(s) voor financiële diensten (creditcard). De verstuurde gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door de ontvanger om zijn taak uit te voeren. Elk ander gebruik van de informatie is niet toegestaan.

3. Hoe beschermen wij je persoonlijke gegevens?
Als je jezelf aanmeldt in onze “account” of een ​​bestelling te plaatst, zullen je persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan ons. Dit doen we veilig door te coderen met behulp van SSL (Secure Socket Layer). Dit is momenteel het veiligste en meest gebruikte methode voor gegevensoverdracht op het internet. Het wordt standaard gebruikt door ons, wanneer gevoelige gegevens worden overgebracht. Daarnaast wordt alle klant informatie opgeslagen op beveiligde servers die niet toegankelijk zijn voor onbevoegden en deze worden beschermd door een “firewall” tegen toegang van buitenaf.

We hebben ook andere veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke gegevens van onze klanten te beschermen. In verband met deze veiligheidsmaatregelen, kan je af en toe gevraagd worden om een ​​bewijs van identiteit te geven voordat wij je persoonlijke informatie tonen. Een voorbeeld van deze aanpak is de toegang tot de rekening, wat alleen mogelijk is met een wachtwoord.

4. Gebruik van cookies?
Wij gebruiken cookies om ons in staat stellen je winkelervaring zo aangenaam mogelijk te maken. In onze cookies wordt geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen na een bezoek aan een website op de computer van de gebruiker. Via deze cookies kom je bijvoorbeeld makkelijk terug in de pagina winkelwagentje, waar te lezen is hoeveel items op dit moment in je winkelwagen zitten en wat je huidige aankoop waarde is. Persoonlijke gegevens worden niet opgenomen in deze tekstbestanden.

Om alle functies in onze winkel te kunnen gebruiken, moet je cookies accepteren in je browser. Als de instellingen voor permanente cookies niet is gemaakt, kun je nog steeds winkelen, maar als het display van je winkelmandje blijft dan niet actief.

Sinds lange tijd worden geruchten verspreid dat cookies zeer gevaarlijk zijn voor je computer. Cookies kunnen zeker niet de volgende activiteiten uitvoeren:

• Cookies kunnen geen virussen overbrengen.
• Cookies kunnen niet lezen disk data.
• Je e-mail adres kan niet gevonden worden door het gebruik van cookies.
• Cookies kunnen geen e-mails sturen.
• Cookies kunnen niet worden gelezen door andere webservers.

5. Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?
Alle gegevens worden in principe gewist, als het doel van opslag is verdwenen. Als er een aantal gegevens voor een wettelijke of contractuele periode nodig zijn, worden deze verwijderd na de betreffende periode.

6. Welke persoonlijke informatie worden gebruikt?
De volgende specifieke gegevens worden opgeslagen:

Bij het bestellen:
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• E-mailadres
• IP-adres (alleen voor de goede uitvoering van de opdracht)
• Betalingsdata

Wanneer je contact met ons opneemt:
• E-mailadres

Met het gebruik van het beschermd gebied “klant”:
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• E-mailadres

Aanmelden voor de nieuwsbrief / unsubscribtion:
• E-mailadres

Affiliate Program Groothandel:
• Bedrijfsnaam
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• E-mailadres
• KvK
• Bankrekeningnummer

Je IP-adres wordt alleen opgeslagen in het geval dat dit nodig voor de goede uitvoering van de opdracht of order.

7. Welke web analytics tools gebruiken we?
Om het aantal bezoekers van onze online shop te evalueren en het verzamelen van de daaruit voortvloeiende statistieken, gebruiken we het web analyse tool Google Analytics.

Voor dit doel hebben wij de volgende mededeling:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en een analyse maakt van het gebruik van de website. De informatie die door het cookie gegenereerd is over het gebruik van deze site worden meestal verstuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anoniem op deze website, wordt het IP-adres van Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tevoren. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar een server van Google in de VS en wordt dit verkort. De exploitant van deze site Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit te maken en biedt voor andere met de website en internet gerelateerde diensten aan de site operator.

Algemene Voorwaarden
A. De navolgende termen ten aanzien van het bestellen, leveren en gebruiken van goederen zijn alleen van toepassing voor bestellingen tussen bedrijf SixtyNine bv (hierna: Liberatorshop) en haar klanten op het internet platform liberatorshop.eu / .de. Een overeenkomst tussen de klant en Liberatorshop begint met een aanbod en aanvaarding.

B. De instellingen van de goederen in de winkel op het internetadres liberatorshop.eu / .de vormt geen aanbod, maar is slechts een uitnodiging tot het doen van een aanbod aan de klant om Liberatorshop te begrijpen.

C. De klant toont inzicht in en begrijpt Liberatorshop door de uitvoering van het bestelproces in de online shop en accepteert een aanbieding van Liberatorshop. Het aanbod komt tot stand in de vorm van een elektronische verzending van orders via de online shop van Liberatorshop bevestigd door een verzending van uw bestelling. De klant is onderworpen aan een intrekking van het aanbod vijf dagen na de online ontvangst, gedurende welke tijd Liberatorshop de bestelling kan terugnemen.

D. Na de bestelling door de klant ontvangt de klant een bevestiging per e-mail van Liberatorshop.

E. Afmetingen, gewicht, inhoud of kwaliteit van de informatie en andere gegevens over de prestaties, die zichtbaar zijn op de website geven geen garantie voor de kwaliteit of duurzaamheid van Liberatorshop in de zin van de Nederlandse wet.

F. Alle goederen en producten worden in zijn algemeenheid aangeboden, verkocht en geleverd met uitzondering van de decoratie welke in de afbeeldingen kan zijn opgenomen.

2 Opzegging
Intrekking: U kunt uw contract / bestelling te annuleren binnen 7 dagen zonder opgaaf van redenen in tekstvorm (bv brief, e-mail) of – indien de goederen vervallen voor de deadline – door het terugzenden van de goederen. De termijn vangt aan na ontvangst van ontvangst van dit bericht in schriftelijke vorm, maar vóór de ontvangst van de goederen aan de ontvanger (in geval van herhaaldelijke levering van gelijksoortige goederen niet vóór de ontvangst van de eerste gedeeltelijke levering) en dus niet onze verplichtingen op grond van Nederlandse recht. De intrekkingsperiode is voldoende om de intrekking gestand te doen en de goederen verzenden. De opzegging moet worden gericht aan:

SixtyNine bv
Postbus 4046
1620 HA HOORN
Nederland

E-mail: info@ liberatorshop.com
Internet: liberatorshop.eu / .de

Retouren: In het geval van een rechtmatige terugtrekking, worden de wederzijds ontvangen uitkeringen en de eventuele voordelen (bijv. rente) geretourneerd. Als u ons niet de op de prestaties gebaseerde goederen, door het gebruik van deze (bijv. voordelen), of slechts in verslechterde toestand of gedeeltelijk kunt retourneren, bent u verplicht een vergoeding te betalen. Voor de verslechtering en afgeleide nadelen, hoeft geen schadevergoeding betaald te worden indien het gebruik of de verslechtering is te wijten aan het product of zaak zelf, buiten beschouwing van de kenmerken en de werking. Onder de term “onderzoek van de kenmerken en de werking” wordt verstaan het testen en evalueren van het huidige item, omdat het gaat over in de winkel en gebruikelijke. U dient wel de reguliere kosten van de retourzending te betalen. Verplichtingen ten aanzien van de betalingen moeten binnen 10 dagen gedaan zijn. De termijn vangt voor u aan wanneer u uw opzegging gestand doet of de goederen van ons ontvangt.

Einde van de terugtrekking.

3 Intrekking door SixtyNine bv in het geval van onbeschikbaarheid van de goederen
A. Liberatorshop behoudt zich het recht voor goederen niet te leveren en de overeenkomst te ontbinden in geval van niet-levering of onvolledige levering van een leverancier. In dit geval zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gebracht na constatering door Liberatorshop van niet-beschikbaarheid van de goederen en wordt het betaalde bedrag onmiddellijk terug betaald aan de klant indien dit nodig is.

B. Hetzelfde is van toepassing in het geval van een onbeschikbaarheid van goederen voor Liberatorshop door overmacht.

4 Algemene voorwaarden voor betaling
A. De aankoopprijs wordt bepaald door elk van de vermelde prijzen in de online winkel Liberatorshop. De prijs van elk artikel in de online winkel is inclusief BTW. Separaat worden verzend- en mogelijk administratiekosten in rekening gebracht. Deze worden afzonderlijk in de online bestelling weergegeven.

B. De aankoopprijs is uitgesloten van andere overeenkomsten. Liberatorshop accepteert directe betaling en betaling rembours. De klant kan kiezen tussen de betaling via overschrijving, in opdracht van een credit card maatschappij of door de kredietverlening aan de opgegeven instantie zoals PayPal – geselecteerd in de Liberatorshop account.

C. In het geval van betaling “vooruit” is de klant verplicht om dit bedrag te betalen binnen 5 werkdagen op de vermelde rekening zoals gespecificeerd in de orderbevestiging. Het bedrag zoals weergegeven in de bestelbevestiging dient tijdig betaald te worden op de rekening van Liberatorshop. Na de periode van 5 dagen is de klant in verzuim tenzij de klant is niet verantwoordelijk is geweest voor de vertraging. De bewijslast hiervoor ligt bij de klant. In geval van wanbetaling zonder speciale reden van opgaaf wordt aan de klant een rente van 5 procentpunten boven de geldende basisrente wordt berekend vanaf de vervaldag. Voor ondernemers is de standaardrente 8 procentpunt boven de geldende basisrente.

D. Bij betaling “COD” dient de klant de daaruit voortvloeiende extra kosten betalen welke afzonderlijk in de online bestelling worden weergegeven.

E. Na een periode van 14 dagen heeft Liberatorshop het recht de overeenkomst te ontbinden. Schadeclaims blijven onaangetast.

F. Indien de klant een ondernemer is geld dit retentierecht alleen als deze gebaseerd zijn op hetzelfde contract wat wettelijk tot stand is gekomen en erkend is door Liberatorshop.

G. Indien de overeengekomen koopprijs aan Liberatorshop betaald moet worden in andere valuta dan de euro, geldt in geval van wijziging van de wisselkoersen op basis van de ECB koersen met meer dan zes procent ten opzichte van de euro, na de sluiting van het contract door de klant, dat Liberatorshop compensatie mag vragen overeenkomstig de waarde in euro’s.

H. Inkooporders (paymorrow)

Wanneer de betaling van de rekening met paymorrow (factuur bij aankoop paymorrow) wordt voldaan, worden de de goederen naar de klant verzonden samen met de factuur. De koopsom moet worden betaald binnen 30 (dertig) kalenderdagen na factuurdatum.

Eenvoudige en snelle registratie: Om paymorrow te gebruiken, kunt je zichzelf eenvoudig aanmelden voor het paymorrow winkelen in het betalingsproces. De informatie die je al hebt gegeven voor je aankoop in de winkel wordt automatisch toegepast op je registratie. Je hoeft paymorrow alleen je e-mailadres mede te delen en je kunt betalen met paymorrow. Eenmaal ingelogd, kun je winkelen in alle winkels welke paymorrow aanbieden. Je identificeert je alleen met het gebruik van je e-mailadres en wachtwoord welke aan je gestuurd wordt na de eerste registratie door paymorrow per e-mail. Andere identificaties zijn niet nodig, en geen voorschotten moet worden gemaakt.

Veiligheid: paymorrow is absoluut veilig voor jouw als koper, je hoeft geen gevoelige financiële gegevens op het internet zichtbaar te maken.

5 Levering
A. Naar individuele levertijden van onze producten worden verwezen op de de productpagina’s. Voor een betaling met “cash” zal de zending onder voorbehoud van beschikbaarheid binnen twee werkdagen na de bestelling worden verzonden. Liberatorshop kiest voor de transporteur en route, tenzij de klant heeft verklaard de verzending vanaf de locatie of grens te organiseren. Verzendbedrijven en logistieke bedrijven zijn geen agenten van Liberatorshop. Daarom heeft Liberatorshop het recht om deelleveringen, welke elke afzonderlijke leveringen zijn voor de klant met ondersteunende verzendkosten te organiseren, zolang de klant goed wordt geïnformeerd. Indien de bestelde goederen niet onmiddellijk beschikbaar zijn zal Liberatorshop de klant onmiddellijk informeren.

B. Als de benodigde en noodzakelijke informatie voor de levering van goederen niet of niet tijdig wordt geleverd door de klant of documenten ontbreken welke nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst treft Liberatorshop geen blaam en heeft zij ten aanzien van de levering geen verantwoordelijkheden.

C. Vertragingen in de levering welke niet te wijten zijn aan Liberatorshop en welke niet te wijten aan juridische of administratieve voorvallen verlengen de levertijd van de bestelling voor de duur van de vertraging in de levering. Over de duur van de vertraging, wordt de klant geïnformeerd door Liberatorshop.

D. Eventuele benodigde vergunningen voor de verzending van goederen naar het buitenland moeten de naam dragen van de klant en zullen worden uitgevoerd op kosten van de klant.

6 Overdracht risico
A. Wanneer de klant consument is worden de risico’s overgedragen met de overdracht van goederen door de transporteur aan de klant.

B. Indien de klant een ondernemer is en als het een postorder aankoop is, gaat het risico over op de ondernemer wanneer de levering van de goederen over gaan op de/haar transporteur.

C. Indien de klant consument is, zal deze bij levering van de goederen, de verpakking op schade controleren op voor de hand liggende gebreken welke kunnen leiden tot gebreken aan het product.  Dit zal binnen een, gericht aan Liberatorshop, plaatsvinden waarna iedere garantie aanspraak door Liberatorshop wordt afgewezen. Bij transportschade behoudt de klant de verpakking als bewijsmateriaal.

7 Eigendomsvoorbehoud
A. Totdat de volledige afhandeling van alle vorderingen uit hoofde van de aankoop of het contract, inclusief alle bijkomende kosten aan Liberatorshop zijn voldaan houdt Liberatorshop de titel van eigendom van de goederen. Wanneer de klant in verzuim is, is Liberatorshop gerechtigd zonder verdere kennisgeving aan de goederen terug, zoals vereist door de wet.

B. Elke verwerking van goederen voor de klant worden verricht door Liberatorshop. Als de goederen op enigerlei wijze verband houden met goederen die geen deel uitmaken van de Liberatorshop collectie, verwerft Liberatorshop mede-eigendom van het nieuwe product in verhouding tot de waarde van de verworven Liberatorshop goederen naar de andere items op het moment van verbinding met het Liberatorshop product of producten.

8 Garantie voorwaarden
A. De klant, die niet kan worden benoemd als een bedrijf, heeft betrekking op de wettelijke garantie en voldoet aan de volgende voorschriften. Indien de klant consument is heeft hij in het geval van een onvoldoende aanbod van risico’s in nieuwe producten binnen vier maanden het recht op nakoming of levering van goederen te eisen, zonder gebreken of reparatie. Het vermoeden van ondeugdelijkheid van de goederen op de risico-overdracht is volgens de wettelijke eisen vastgesteld op twee maanden na aankoop. Na deze tijd dient de klant bewijslast voor het defect of gevaar aan te leveren. Voor gebruikte goederen, heeft de klant het recht op garantie voor een periode van twee maanden. Wanneer de aard van de oplossing zoals door de klant gekozen onredelijke kosten met zich meebrengt heeft Liberatorshop het recht om de aangeboden oplossing te weigeren. In dit geval zal de vordering van de koper op een ander manier verholpen worden.

B. Als de klant een ondernemer is, kiest Liberatorshop op welke manier de de klacht verholpen wordt door bijvoorbeeld reparatie of anderszins. De rest van de garantie is beperkt tot een periode van 12 maanden na levering. De ondernemer is gehouden de goederen volgens de Nederlandse regelgeving te inspecteren en zal defecten rapporteren direct na ontvangst van de goederen van Liberatorshop. De ondernemer zal de defecte goederen voor zover niet anders bepaald retourneren aan Liberatorshop. Anders is het recht op garantie uitgesloten. Met betrekking tot bedrijven zijn garantiebepalingen ten aanzien van gebruikte goederen uitgesloten.

C. In het geval van een vervanging onder garantie, start de garantieperiode, zonder afbreuk te doen aan de Nederlandse wet en zal deze niet worden verlengd.

9 Aansprakelijkheid
A. Liberatorshop is aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid zoals omschreven volgens de wettelijke bepalingen. Liberatorshop is aansprakelijk voor lichamelijke schade, gezondheid of voor toerekenbare schending van essentiële contractuele verplichtingen. De vordering tot schadevergoeding wegens de schending van essentiële contractuele verplichtingen is beperkt tot typische, voorzienbare schade wanneer er geen sprake is geweest van strikte aansprakelijkheid op grond van de voorgaande zinnen.

B. De voorgaande bepalingen van § 9 paragraaf 1 is niet van toepassing op de aansprakelijkheid vlg. § § 1.4 van de Wet Productaansprakelijkheid.

C. Het reglement van de voorgaande leden zijn van toepassing op alle vorderingen tot schadevergoeding, ongeacht de juridische grondslag, met name als gevolg van defecten, niet-nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst of onrechtmatige daad. Ze gelden ook voor de vergoeding van de kosten. Liberatorshop is voor zover van toepassing aansprakelijk voor zijn agenten volgens de hiervoor wettelijk geldende voorschriften.

D. Voor andere schade tot een schending van die rechten die geen betrekking hebben op de fundamentele contractuele verplichtingen is nog Liberatorshop aansprakelijk nog de agenten van Liberatorshop alleen door grove nalatigheid, behalve, als het voorwerp van de opdracht in gevaar komt. In dit geval is de aansprakelijkheid van Liberatorshop en haar agenten uitgesloten.

E. Units verzonden door Liberatorshop die niet of niet volledig zijn betaald, worden als het gevolg van nalatigheid beperkt tot de voorzienbare schade, met een maximum van 5% van de aankoopprijs. Dit heeft geen invloed verdere aanspraken op schadevergoeding op basis van opzet of grove nalatigheid.

F. Elke verdere vordering tot schadevergoeding wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

10 Disclaimer
SixtyNine bv
Postbus 4046
1620 HA HOORN
Nederland

E-mail: info@ liberatorshop.eu
Internet: liberatorshop.eu / .de

KvK: 62 922 122
BTW nr: NL.8550.15.627.B01

11 Plaats van Prestatie / Bevoegdheid
A. Voor de plaats van de geleverde prestaties en de betaling geldt de vestigingsplaats van Liberatorshop. Betreffende de wet is Nederlandse recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (VN verkoop van goederen) is uitgesloten.

B. Als de klant een onderneming is in de zin van het Nederlandse recht, rechtspersoon van publiek recht of van een publiekrechtelijk fonds, geldt de vestigingsplaats van Liberatorshop voor de bevoegde wettelijke instanties of rechtbank.

12 Slotbepalingen
A. Als een van deze bepalingen onvolledig is doet deze geen afbreuk aan overige bepalingen en geldigheid van de overige bepalingen.

B. Elke afwijking van deze voorwaarden dienen schriftelijk schriftelijk worden gemeld. Dit geldt ook op de te wijzigen termen van de algemene voorwaarden zelf.

Datum: 19.03.2019